Có 2 cách thay đổi theme cho WordPress

1. Cài theme cho WordPress từ thư viện

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị Admin trên WordPress.

Bước 2: Nhấp chọn Giao diện-> Thêm mới.

Bước 3: Có thể xem trước chi tiết theme như thế nào. Nhấn cài đặt ngay dưới theme muốn cài đặt.

Bước 4: Kích hoạt theme.

Bước 5: Vào lại giao diện-> widgets để cài thêm một vài widgets, giúp theme hiển thị tốt và đầy đủ hơn.

2. Cài theme cho WordPress bằng cách upload file

  • Chuẩn bị: theme muốn cài đặt ở dạng upload file.zip trên máy tính.

Bước 1: Vào trang quản trị admin. Chọn giao diện-> thêm mới.

Bước 2: Nhấn tải giao diện lên.

Bước 3: Nhấn chọn tệp để tải file.zip từ máy tính lên.

Bước 4: Install Now để tiến hành upload và cài đặt theme.

Bước 5: Cài đặt file xong, nhấn vào Activate để kích hoạt theme.

Leave A Comment