07 Th7

Sau khi đăng ký mua tài khoản Email server thành công. Ta sẽ tạo tài khoản email theo từng cá nhân. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi mail thông tin tài khoản đăng nhập.

1. Đăng nhập Email Server

 • Ở trang quản trị https://email-server.hostify.vn/. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi qua mail sau khi đăng ký mua được kích hoạt thành công.
 • Đây là trang hiển thị Tổng quan tất cả thông tin của Email Server đang được sử dụng.

2. Danh sách tên miền

 • Vào Cấu hình để cài đặt tên miền đang có. Tùy vào gói Email server khi mua mà có thể thêm 1 hay nhiều tên miền.
 • Nhập Tên miền và dung lượng mailbox tối đa( thông thường dung lượng tối đa là dung lương gói đã đăng ký nếu đăng ký gói chỉ thêm được 1 tên miền ).
 • 1GB = 1024MB
 • Nếu tài khoản vượt quá dung lượng, sẽ không có mail nào gửi đến địa chỉ email có tên miền đó được. Sẽ có thông báo lỗi gửi mail.
 • Có thể vào bên dưới để điều chỉnh tăng thêm dung lượng chỉ khi dung lượng mailbox chưa cài đặt tối đa.
 • Hiển thị các thông tin các bản ghi cần cấu hình qua domain ta vào đây.
 • Sẽ có danh sách bản ghi dùng cấu hình vào DNS. Cần cấu hình các bản ghi này nào domain để có thể gửi nhận được mail.
 • Cấu hình Email-Server cho domain đầy đủ cần có 5 bản ghi. Đối với bản DKIM liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được cấp.

3. Danh sách email

 • Tạo email thuộc tên miền mới thêm.
 • Tên hiển thị: Tên gợi nhớ của email đó.
 • Địa chỉ email: Tên email muốn khởi tạo.
 • Nhập mật khẩu cho email và xác nhận lại.
 • Nhập dung lượng cần cấp cho tài khoản email này. Cần phân bổ dung lượng hợp lý nếu tạo nhiều tài khoản email mới( dung lượng của tất cả mail khởi tạo phải thấp hơn hoặc bằng dung lượng của tên miền)
 • 1 để thay đổi mật khẩu.
 • 2 thay đổi dung lượng quota.
 • 3 xóa tài khoản.

4. Danh sách nhóm

 • Email nhóm tương ứng với từng email cá nhân đã được tạo bằng tên miền được cấp quyền truy cập vào email nhóm mới khởi tạo.
 • 1 Tên hiển thị của email nhóm.
 • 2 Tên email của nhóm.
 • 3 Thêm những email cá nhân đã được tạo trong Danh sách email.
 • Có thể sửa hoặc xóa ở thanh thao tác.

5. Đăng nhập email

 • Sau khi tạo đầy đủ các email theo tên miền như mong muốn. Ta vào trang webmail https://mail.hostify.site/ để truy cập vào những tài khoản đó để kiểm tra nội dung mail được gửi đến.
 • Username là mail mới khởi tạo, password là mật khẩu lúc khởi tạo đã đặt.
 • Giao diện khi đăng nhập thành công.

Leave A Comment