27 Th10

Đổi Logo đăng nhập trang WordPress

Như các bạn biết thì cộng đồng wordpress hiện nay rất lớn nên các plugin được cộng đồng viết cho wordpress cũng rất nhiều, và đa dạng, với chức năng thay đỗi đường dẫn đăng nhập và logo đăng nhập, thì ngoài cách chèn code thủ công như trên bạn vẫn có thể sử dụng plugin như bên dưới để làm. Change WordPress Login

Read More