Chuẩn bị: người dùng cần phải có 1 Facebook page với quyền quản trị

Bước 1: Đăng nhập vào Fanpage với quyền quản trị viên, ở mục Quản lý trang, chọn Cài đặt

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png

Bước 2: Sau khi vào Cài đặt, chọn Nhắn tin để đi đến các cài đặt của tin nhắn, tìm đến mục Thêm Messenger vào trang web và bấm Bắt đầu

Bước 3: Tiếp tục click vào button Thiết lập

            Pop-up Thiết lập Plugin chat được mở ra, người dùng chọn ngôn ngữ muốn hiển thị trên khung chat cho trang web của mình, bấm Lưu và Tiếp tục

            Đi đến bước Thêm miền, người dùng click vào button Thêm miền và nhập tên miền của website muốn hiển thị Facebook chat, bấm Lưu & tiếp tục

            Tiếp tục đến bước Sao chép mã, click vào button Sao chép mã và bấm Tiếp

            Đi đến bước Dán mã vào trang web, bấm Hoàn tất, sau đó bấm Xong

Bước 4: Truy cập vào trang quản trị WordPress của website, chọn Giao diện -> widget

Bước 5: Dán đoạn mã vào footer

  • tại phần File Widget , click HTML Tùy chỉnh à chọn Footer widgets à click vào Thêm  sau đó HTML tùy chỉnh sẽ xuất hiện bên ô Footer Widgets
  • Dán đoạn mã sao chép bên facebook vào HTML tùy chỉnh trong Footer Widgets à click vào Lưu thay đổi

            Hoàn tất việc cài đặt Facebook Chat cho website WordPress, mở trang web để kiểm tra kết quả

Leave A Comment