1. Đổi mật khẩu WordPress trong dashboard

 • Truy cập vào Thành viên -> Hồ sơ của bạn.
 • WordPress sẽ tự xuất một mật khẩu an toàn cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo mật khẩu riêng cho mình. Lưu ý, trang sẽ đánh giá mạnh hay quá yếu nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó.
 • Cập nhật hồ sơ sau khi hoàn thành đổi mật khẩu.

2. Lấy lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

 • Cách này khá khác và phức tạp hơn cách trên, chỉ nên dùng khi cách trên không thể thực hiện.
 • Việc thay đổi những thông tin trong database, nếu đổi sai giá trị có thể gây thiệt hại lên toàn trang.
 • Để an toàn ta nên backup database trước.

2.1 Backup database

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào trang https://cnode2.hostify.vn/, chọn MySql Manager và login

Bước 2: Chọn database, các bảng của database đó sẽ hiện ra bên phải.

Bước 3: Backup database, xuất file SQL.

 • File sẽ được tải xuống máy. Sử dụng khi ta vô tình sửa thông tin nào đó sai mà không cần tạo lại database.

2.2 Đổi mật khẩu

 • Quay lại chọn Structure -> wp_users
 • Chọn tài khoản muốn đổi mật khẩu, nhấn Edit.
 • Chọn dòng user_pass, nhập mật khẩu mới ở cột Value, chọn MD5 ở cột Function để mã hóa mật khẩu ở giá trị khác.
 • Nhấn nút Go ở góc dưới màn hình những thay đổi sẽ được lưu lại.
 • Để xác nhận xem mật khẩu đã được mã hóa chưa, ta chọn lại wp_user sẽ thấy được giá trị đã được mã hóa ở user_pass.

Leave A Comment