Bản ghi Redirect là gì?

Bản ghi URL Redirect là bản ghi chuyển hướng truy nhập.

Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác

VD: Trỏ bản ghi URL Redirect cho tên miền hophuong.info về trang https://www.hostify.vn. Khi gõ hophuong.info sẽ vào trang https://www.hostify.vn. Cách trỏ bản ghi này như sau:

Các bước cấu hình

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý domain https://domain.hostify.vn

Bước 2: Click vào Thêm để thêm bản ghi

Bước 3: Khai báo bản ghi Redirect:

Lưu ý: Đối với một host thì khi đã sử dụng bản ghi URL Redirect, thì sẽ không sử dụng được bản ghi A và bản ghi CNAME

Đối với subdomain thực hiện redirect sẽ cấu hình như hình ảnh bên dưới: vd sub.hophuong.info trỏ về https://www.hostify.vn/

Bước 4: Click vào nút Lưu cấp hình –> Lưu thiết lập

Sau đó xuất hiện bản thông báo thành công

Lưu ý: Trong một số trường hợp việc cập nhật bản ghi DNS có thể diển ra tối thiểu 3 giờ và tồi đa 24 giờ

Leave A Comment