Với việc trỏ bản ghi Url Frame: Tức là khi gõ địa chỉ hophuong.info vào trình duyệt web thì toàn bộ nội dung trong trang https://www.hostify.vn sẽ hiện thị ra.
Nhưng mà đường link trên trình duyệt không thay đổi và luôn luôn là hophuong.info

Các bước cấu hình

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý domain https://domain.hostify.vn

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image.png

Bước 2: Click vào Thêm để thêm bản ghi

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2-1024x629.png

Bước 3: Khai báo bản ghi Iframe:

Lưu ý: Đối với một host thì khi đã sử dụng bản ghi Iframe, thì sẽ không sử dụng được bản ghi A và bản ghi CNAME

Đối với subdomain thực hiện iframe sẽ cấu hình như hình ảnh bên dưới: vd sub.hophuong.info trỏ về https://www.hostify.vn/

Bước 4: Click vào nút Lưu cấp hình –> Lưu thiết lập

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-9.png

Sau đó xuất hiện bản thông báo thành công

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-11.png

Như vậy là bạn tạo xong. Như vậy là khi bạn truy cập tên miền abc.com nó sẽ sang tên miền xyz.com ở dạng url frame hiển thị nội dung của site xyz.com ngay khi bạn truy cập tên miền abc.com mà đường dẫn không bị thay đổi vẫn giữ nguyên abc.com

Lưu ý: Trong một số trường hợp việc cập nhật bản ghi DNS có thể diễn ra tối thiểu 3 giờ và tối đa 24 giờ

Leave A Comment