Thông thường các website ngày nay sẽ có trang Liên hệ hiển thị địa chỉ của cửa hàng, cơ sở.

Để thay đổi địa chỉ này ta làm như sau:

Bước 1: Mở trang Liên hệ để chỉnh sửa

Đăng nhập vào trang quản trị /wp-admin, trên Menu click vào mục Trang, tìm đến trang Liên hệ và click vào trang này

Bước 2: Chèn mã nhúng địa chỉ

Tại màn hình chỉnh sửa trang Liên hệ, chọn qua tab “Văn bản”, khung chèn mã nhúng được hiển thị.

Thay mã nhúng được đóng khung thành mã nhúng địa chỉ mình mong muốn

Lưu ý: giữ lại các thuộc tính được gạch chân

Để lấy được mã nhúng như trên ta thực hiện các thao tác sau:

Truy cập vào link Google map nhập địa chỉ mong muốn hiển thị và tìm kiếm

Click vào mục Chia sẻ, pop-up Chia sẻ được hiển thị, chuyển sang tab “Nhúng bản đồ”, click vào “Sao chép HTML” và tiến hành dán mã nhúng này vào trang Liên hệ ở Bước 2

Chúc các bạn thay đổi địa map chỉ thành công!

Leave A Comment