13 Th8

Bài viết tạo ra nhằm hướng dẫn sử dụng chi tiết về trang support, nơi trao đổi và hổ trợ giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

Đây là trang giao diện chính khi đã đăng nhập được vào trang support.

1. Thông tin về tài khoản

 • Số 1: Số dư trong ví, tương ứng với số tiền mà mình muốn nạp vào dùng để thanh toán những dich vụ muốn mua.
 • Số 2: Điểm tích lũy, khi mua dịch vụ điểm sẽ tư động tích lũy, càng nhiều điểm tích lũy càng có thêm nhiều ưu đãi.
 • Số 3: Giỏ hàng, gồm những dịch vụ dự định muốn mua.
 • Số 4: Thông báo, nhận các thông báo về dịch vụ đang sử dụng.
 • Số 5: Thông tin người dùng, bao gồm thông tin cá nhận có thể chỉnh sửa và đăng xuất.

2. Hỗ trợ

 • Khi khách hàng cần hổ trợ liên quan đến dịch vụ đã mua.
 • Tạo yêu cầu: viết ra yêu cầu mà dịch vụ mình muốn hổ trợ.
 • Trang sẽ cập nhật trang thái đơn yêu cầu đã được gửi đi hay chưa, đang chờ phản hổi
 • Sau khi bên phía nhà cung cấp dich vụ trả lời yêu cầu sẽ thông báo ở Yêu cầu đã được trả lời. Có thể chủ động kết thúc yêu cầu và đóng câu hỏi.  

3. Dịch vụ

 • Chứa thông tin tất cả dịch vụ đang sử dụng, đang khởi tạo. Bao gồm cả những dịch vụ đã hết hạn.
 • Dịch vụ đang sử dụng: Hiển thị các dịch vụ đã được mua và đang sử dụng.

+ Số 1: Đăng nhập trực tiếp vào trang admin của từng tài khoản, từng dịch vụ.

+ Số 2: Tạo yêu cầu nếu dịch vụ đó có vấn đề cần nhà cung cấp hổ trợ giải đáp.

+ Số 3: Xem hồ sơ như CMND hay khai về thông tin người sở hữu dịch vụ đúng chưa hay sai xót gi không.

+ Số 4: Đổi mật khẩu cho đăng nhập dịch vụ đó.

+ Số 5: Tải bản khai cá nhân các thông tin đăng kí dịch vụ.

 • Dịch vụ đang khởi tạo: Là những dịch vụ đang đợi kích hoạt.
 • Dịch vụ sắp hết hạn: Thông báo những dịch vụ gần hết hạn và có muốn gia hạn tiếp.
 • Dịch vụ đã hết hạn: Những dịch vụ đã sử dụng và đã hết hạn hiện không được sử dụng.

4. Kế toán

 • Bao gồm lịch sử giao dịch, công nợ số tiền được hẹn thanh toán khi nhận đủ dịch vụ, cập nhật hồ sơ kiểm tra chủ sơ hửu tên miền, trạng thái hoạt động.
 • Cập nhật hồ sơ: Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho chủ sử hữu dịch vụ thì những dịch vụ nào chưa điền đủ thông tin thì có thể vào đây bổ sung.

5. Thông tin tài khoản

 • Tương tự như mục số 5 ở trang chủ, thông tin cá nhân. Có thể thay đổi thông tin và thay đổi mật khẩu. Chọn Lưu khi có thay đổi thông tin.

6. Khác

 • Tại trang chủ các thông tin về dịch vụ mà khách hàng đã đăng kí bằng tài khoản này sẽ hiện ở đây. Cũng như các chương trình khuyến mãi giành cho khách hàng và các tin tức liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ.

Leave A Comment