https://cnode2.hostify.vn/

1. Tạo Website mới

Chuẩn bị: Tên miền đã được đăng ký với hosting

Bước 1: Click vào Website Control trên menu, mở ra danh sách các mục con

Bước 2: Click vào mục Create Website

Bước 3: Chọn loại website. VD:

  • 3.1 WordPress Website: website wordpress đã được dựng giao diện sẳn
  • 3.2 Another PHP frame: website không dùng theme có sẳn

Bước 4: Điền tên miền đã đăng ký với host, sau khi điền tên miền, click ra ngoài, các thông tin như tên Cơ sở dữ liệu, mật khẩu Cơ sở dữ liệu sẽ được điền tự động

Bước 5: Click button Submit để hoàn thành. Sau khi tạo thành công hiện thông báo đã tạo thành công

2. Thiết lập template WordPress cho website

Bước 1: Click vào Website Control trên menu, mở ra danh sách các mục con

Bước 2: Click vào mục Website Builder, xuất hiện pop-up Website builder

Bước 3: Chọn website muốn thiết lập template

Bước 4: Click vào button Continue, danh sách các template mẫu được hiển thị

Bước 5: Lựa chọn 1 template phù hợp, rê chuột vào template được chọn,

  • Preview: xem trước giao diện của theme mẫu
  • Active: xuất hiện pop-up Website builder

Bước 6: Lựa chọn 1 trong 2 option:

  • New Active: kích hoạt mới hoàn toàn, dữ liệu cũ đã tạo sẽ mất
  • Change Theme: thay đổi theme, dữ liệu cũ đã tạo vẫn được giữ nguyên nhưng có thể sẽ bị bể giao diện

Bước 7: Click New Active button, pop-up thông tin đăng nhập trang quản trị được hiển thị

3. Xem danh sách domain

  • Để xem danh sách website, click vào Website Control trên menu -> Web setting
  • Để xóa website bất kỳ, click vào icon Xóa tương ứng với website muốn xóa

4. Xem Cơ sở dữ liệu của webiste

  • Trên menu, click vào mục MySQL Manager, danh sách domain và thông tin cơ sở dữ liệu được hiển thị

Leave A Comment