27 Th7

1.   Header & Footer  

1.1 Header     

Logo website, tên website và khẩu hiệu

Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện / Tùy biến

Sau đó click vào Thiết lập mặc địnhNhận dạng site, định dạng chọn ảnh logo và cập nhật tên website, khẩu hiểu / Đăng để hoàn thành.

1.2 Footer

1.2.1 Footer

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Widget / Chọn vào widget cần định dạng

Cuối trang slidebar thứ nhất

 • Trong footer này đang chứa widget Chuyên mục, ta có thể đặt tên tiêu đề cho widget, chọn cách hiển thị của widget này. Sau đó click vào hoàn thành để hoàn tác widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Cuối trang slidebar thứ hai

 • Trong footer này đang chứa widget Bài viết mới. Ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget, chọn số bài hiện thị và có cho hiển thị ngày đăng hay không. Sau đó click vào hoàn thành để hoàn tác widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ.

Cuối trang slidebar thứ ba

 • Trong footer này đang chứa widget Văn bản: Liên hệ. Ta có thể đặt tên tiêu đề cho widget, nhập nội dung vào. Sau đó click vào hoàn thành để hoàn tác widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Để thêm widget vào trong phần footer này thì click chuôt vào widget bên phần Widget có sẵn / chọn mục để thêm widget đó vào / click Thêm

1.2.2 Cài đặt chân trang

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến / Cài đặt chân trang, điền thông tin vào / Đăng

2. Cài đặt chung       

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin

Vào Thành viên / Thêm mới, nhập nội dung vào bảng bên trái / click vào Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

 • Người được thêm mới có chức năng như nào là do admin phân quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gì trong trang admin

2.2 Cập nhật hồ sơ người dùng       

Vào Thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin như: màu trang wordpress admin,…/ click vào Cập nhật hồ sơ.

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trang web

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Giao diện / Tùy biến / Cài đặt đề án màu sắc / click Chọn màu / chọn Đăng để hoàn thành.

2.4  Biểu tượng site

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến / Thiết lập mặc định / Nhận dạng site / Biểu tượng site / Thay đổi ảnh, Chọn ảnh / Đăng

2.5 Thiết lập mạng xã hội

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến / Thiết lập mặc định mạng xã hội, nhập link mạng xã hội vào/ click vào Đăng để hoàn thành.

2.6 Màu nền và ảnh nền

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến / Thiết lập mặc định

 • Màu nền : Click vào Màu sắc / Chọn màu / click vào Đăng để hoàn thành
 • Ảnh nền: Click vào Ảnh nền / Chọn ảnh / click vào Đăng để hoàn thành

3. Trang chủ     

3.1 Mục bài viết nổi bật

Mục bài viết nổi bật ở phần trang chủ

Để mục bài xuất hiện trên mục này thì ta vào trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện / Tùy biến / Cài đặt trang chủ / Mục bài viết nổi bật, chọn các nội dung định dạng trong phần này / click chọn Đăng để hoàn thành.

Trong phần mục bài viết nổi bật này chứa 7 bài viết hiển thị, và chọn phần kích hoạt tính năng nổi bật mục bài viết trong trang chủ để hiển thị phần này ở trang chủ

3.2 Phần tin tức hàng đầu

Phần tin tức hàng đầu ở phần trang chủ

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện / Tùy biến / Cài đặt trang chủ / Phần tin tức hàng đầu, chọn các nội dung định dạng trong phần này / click chọn Đăng để hoàn thành.

Trong phần mục bài viết nổi bật này chứa 6 bài viết hiên thị, và chọn phần bật tin tức hàng đầu để hiên thị phần này ở trang chủ

3.3 Phần chuyên mục

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện / Tùy biến / Cài đặt trang chủ / Phần chuyên mục, chọn các nội dung định dạng trong phần này / click chọn Đăng để hoàn thành.

Trong phần mục bài viết nổi bật này chứa 5 thể loại bài viết và không bắt buộc mình phải chọn hết 5 thể loại.

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Bài viết / Viết bài mới , nhập các thông tin cho bài viết / click chọn Đăng để hoàn thành

Thông tin cần nhập trong bài viết

 • Nhập tiêu đề
 • Thêm Media
 • Nội dung bài viết
 • Chọn chuyên mục
 • Thêm thẻ
 • Ảnh đại diện
 • Giờ đăng bài viết

4.2 Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Bài viết / Chuyên mục, nhập các thông tin cho chuyên mục / Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Thông tin cần nhập trong chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

4.3   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Bài viết / Thẻ / vào phần Thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

5. Trang    

5.1 Thêm trang      

Vào  trang admin của WordPress, chọn Trang / chọn Thêm trang mới, định dạng nội dung của trang / click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mới tạo / click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang)
 • Chọn bố cục slidebar

5.2 Để trang xuất hiện trên menu theo ý người dùng

Vào  trang admin của WordPress, chọn Giao diện / vào Menu, Chọn mục Trang / chọn trang muốn thêm vào / click  Thêm vào menu / Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục menu, sắp xếp trang đó vào vị trí muốn / click Lưu menu sau khi hoàn thành hết tất cả

6. Quản lý phản hồi

Vào  trang admin của WordPress, chọn Phản hồi / tất cả / rê chuột tới nội dung phản hồi, thì sẽ xuất hiện dòng chữ dưới phần phản hồi đó

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

Leave A Comment