30 Th11

1.   Header & Footer  

1.1 Header     

1.1.1 Logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: Vào phần Logo, click vào Chọn logo để cập nhật logo/ chọn ảnh / click vào chọn , điểu chỉnh khung logo/ Cắt ảnh

 • Chọn ảnh từ thư viện: thư viện / chọn ảnh / Chọn / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-288-1024x455.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-287-1024x457.png
 • Chọn ảnh từ tải tập tin lên: Tải tập tin lên / tải ảnh lên/ chọn ảnh / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-285-1024x456.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-286-1024x457.png

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành việc thay đổi chỉnh sửa logo

1.1.2 Tên website và khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: Cập nhật tên websitekhẩu hiệu

Bước 4: Click  vào ĐĂNG để hoàn thành

1.1.3 Thanh trượt

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ-> Phần thanh trượt

Bước 3: Định dạng trong phần thanh trượt theo trang đã được tạo sẳn.

Bước 4: Để có được một trang để thêm vào slider thanh trượt. Ta vào Trang->Thêm trang mới. Ta cũng có thể chỉnh sửa trên trang cũ có sẵn thay đổi tiêu đề và ảnh đại diện.

Bước 4: Click vào Đăng or Cập nhật (nếu là chỉnh sửa) để hoàn thành

1.2 Footer

1.2.1 Footer

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Chọn vào Widgets

Bước 3: Định dạng từng footer/ Đăng

Chân trang một

 • Trong footer này đang chứa widget Tìm kiếm
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Chân trang hai

 • Trong footer này đang chứa widget Chuyên mục, các chuyên mục sẽ xuất hiện trong phần này, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, chọn cách hiện thị của phần widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ.

Chân trang ba

 • Trong footer này đang chứa widget Phản hồi gần đây ta có thể thêm ảnh hay văn bản phản hồi của khách hàng.
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xó bỏ

Chân trang bốn

 • Trong footer này đang chứa widget Bài viết mới, ta có thể chọn vào khung bài viết để chỉnh sửa tiêu đề hiển thị hay tăng giảm bớt số lượng bài viết hiển thị.
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

2. Cài đặt chung       

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin

 • Người được thêm mới có chức năng như nào là do admin phân quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gì trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-332-1024x735.png

2.2 Cập nhật hồ sơ người dùng       

 • Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-333-1024x705.png

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-335-1024x310.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-334.png

2.3  Biểu tượng site

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: vào phần Biểu tượng site/ Thay đổi ảnh, chọn ảnh

Bước 4: Đăng

3. Trang chủ     

3.1 Mục giới thiệu

Mục giới thiệu ở phần trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ/ Về phần chúng tôi. Ta có thể chỉnh sửa tên mục và phần trăm của hạng mục đó tại đây.

Bước 3: Ở mục Giới thiệu. Để thay đổi nôi dung phần này ta vào Trang/Tất cả các trang, ta có thể chỉnh sửa nội dung trang ở đây.

Bước 4: Sau khi đã thay đổi các mục theo mong muốn chọn Đăng để lưu lại và đăng tải lên website.

3.2 Phần nổi bật (Môi giới bất động sản)

Phần Môi giới bất động sản ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, sau đó click vào Phần nổi bật

 • Bật tắt phần nổi bật
 • Tiêu đề
 • Phụ đề (dòng dưới tiêu đề) nếu muốn.
 • Chọn trang đăng ( trong phần này trang đã được tạo sẳn nôi dung trước đó)
 • Chọn biểu tượng cho những trang đó.

Bước 3: Đăng

3.3 Bộ phận dịch vụ (Tại sao chọn chúng tôi )

Mục Tại sao chọn chúng tôi ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , sau đó click vào Bộ phận dịch vụ

 • Bật tắt mục phần dịch vụ
 • Tiêu đề/ phụ đề nếu muốn
 • Chọn hình ảnh hiển thị bên trái
 • Chọn trang muốn hiển thị và biểu tượng trang

Bước 3: Đăng

3.4 Bộ phận truy cập (Bán ra mỗi năm)

Mục Bán ra mỗi năm ở trang chủ.

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , chọn Bộ phận truy cập

 • Bật tắt mục blogs để mục blog đó hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Thay đổi ảnh nên theo mong muốn
 • Nhập tiêu đề, giá trị, biểu tượng của từng quầy muốn hiển thị

Bước 4: Đăng

3.5 Phần logo khách hàng (Đối tác của chúng tôi)

Phần Đối tác của chúng tôi ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , sau đó click vào Phần logo khách hàng

 • Bật tắt phần tài trợ hiện thị ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Tải hình ảnh logo đối tác

Bước 3: Đăng

3.6 Phần chứng thực (Nhận xét của khách hàng)

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, chọn Phần chứng thực

 • Bật tắt phần chứng thực hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Chọn trang đã tạo về khách hàng đó

Bước 4: Đăng

3.7 phần blog (tin tức )

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Phần trang chủ/ phần blog

 • Bật tắt phần blog hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Chọn số lượng tin tưc hiển thị và có thể chọn mục nào không hiển thị (tin tức được tạo ở phần bài viết và phương thức hiển thị theo bài gần nhất được đăng tải )

Bước 3: Đăng

3.8 Phần liên hệ

Mục Liên hệ ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, chọn Phần liên hệ

 • Bật tắt phần blog hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Nhập các thông tin cần thay đổi

3.9 Màu sắc

Màu sắc ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Màu sắc / chọn màu

Bước 3: click vào Đăng

3.10 Ảnh nền

Phần ảnh nền ở website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Ảnh nền / chọn ảnh

Sau đó có thể định dạng ảnh nền trên trang chủ

Bước 3: click vào Đăng

3.11 Nền tiêu đề

Phần nều tiêu đề ở website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Nền tiêu đề / chọn ảnh

Bước 3: Đăng

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-358-1024x496.png

Bước 1:  Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đại diện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết / Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-279-1024x476.png

4.3   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần Thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-280-1024x470.png

5. Trang    

5.1 Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang)

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mới tạo

Bước 4: click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-281-1024x506.png

5.2 Để trang xuất hiện trên menu theo ý người dùng

Bước 1: Chọn Giao diện / Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang / chọn trang mốn thêm vào / click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-204-1024x484.png

6. Quản lý phản hồi 

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-202.png
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-203.png

Leave A Comment