1. Sử dụng Web mail

Truy cập vào trang  https://mail.hostify.vn

Đăng nhập tài khoản và sử dụng.

2. Sử dụng mail outlook

Cách cài đặt email trên Outlook Mail Client

Tạo email Server xong thì sẽ xuất hiện 1 bảng thông tin về email Server thì mình sẽ dựa vào thông trên bản đó để cài đặt email trên outllook

Bước 1: Mở Microsoft Outlook

 • Nếu bạn mở Outlook Mail Client này lần đầu, màn hình setup sẽ hiện ra để bạn điền email, chọn Let me setup my account manually rồi nhấn nút Connect.

Bước 2: Chọn POP/IMAP mình chọn 1 trong 2 để thiết lập

 • Trường hợp 1: chọn IMAP để thiết lập
  • Chọn IMAP / Go Back
  • Xuất hiện 1 bảng IMAP Account Settings, cập nhật thông tin ( lấy thông trong email Server trong cnode2) / next

+ Incoming mail (IMAP): server, port, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

+ Outgoing mail : server, port, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

 • Trường hợp 2: chọn POP để thiết lập ( tương tự như IMAP)
  • Chọn POP / Go Back
  • Xuất hiện 1 bảng IMAP Account Settings, cập nhật thông tin ( lấy thông trong email Server trong cnode2) / next

+ Incoming mail (POP3) : server, port, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

+ Outgoing mail : server, port, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

Bước 3: Nhập password email / connect

Bước 4: Tiếp theo click vào Done  để hoàn thành, lúc đó mail đã cài đặt trên outlook xong và chuyển tơi giao diện Outlook Mail của Microsoft Outlook

Leave A Comment