1. Sử dụng Web mail

Truy cập vào trang  https://mail.hostify.vn

Đăng nhập tài khoản và sử dụng.

2. Sử dụng mail outlook

Cách cài đặt email trên Outlook Mail Client

Bước 1: Mở Microsoft Outlook

 • Sau khi mở Microsoft outlook ta vào File / Add Account, màn hình setup sẽ hiện ra để bạn điền email, chọn Let me setup my account manually rồi nhấn nút Connect.
 • Nếu bạn mở Outlook Mail Client này lần đầu, màn hình setup sẽ hiện ra để bạn điền email

Bước 2: Chọn POP/IMAP mình chọn 1 trong 2 để thiết lập

 • Trường hợp 1: chọn IMAP để thiết lập
  • Chọn IMAP / Go Back
  • Xuất hiện 1 bảng IMAP Account Settings, cập nhật thông tin ( lấy thông trong email Server trong cnode2) / next
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-19.png

+Incoming mail (IMAP): server – mail.hostify.vn, port – 993 , chọn loại Encryption method là SSL/TLS

+Outgoing mail : server – mail.hostify.vn, port- 465, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

 • Trường hợp 2: chọn POP để thiết lập ( tương tự như IMAP)
  • Chọn POP / Go Back
  • Xuất hiện 1 bảng IMAP Account Settings, cập nhật thông tin ( lấy thông trong email Server trong cnode2) / next
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-548.png

+ Incoming mail (POP3) : server – mail.hostify.vn, port – 995, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

+ Outgoing mail : server – mail.hostify.vn, port – 465, chọn loại Encryption method là SSL/TLS

Bước 3: Nhập password email / connect

Bước 4: Tiếp theo click vào Done  để hoàn thành, lúc đó mail đã cài đặt trên outlook xong và chuyển tơi giao diện Outlook Mail của Microsoft Outlook

Leave A Comment