Cấu hình bản ghi tên miền

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các bản ghi cho tên miền của bạn một cách chủ động. Như trỏ IP về máy chủ khác nhau, quản lý các record CNAME. MX, TXT, A,…

Lưu ý: Tên miền phải được đăng kí và mua tên miền tại dịch vụ Hostify và bắt buộc phải sử dụng cặp NameServer của Hostify là ns-cloud-v1.hostify.vn, ns-cloud-v2.hostify.vnns-cloud-s1.hostify.vn mới sử dụng được các tính năng trong trang https://domain.hostify.vn/ quản lý tên miền.

1. Đăng nhập vào trang quản lý tên miền

Truy cập https://domain.hostify.vn/ để quản lý tên miền của bạn. Lưu ý mật khẩu của từng tên miền là khác nhau

2. Quản Lý DNS cho tên miền của bạn

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy màn hình cấu hình bên dưới. Với việc thực hiện các bản ghi của bạn, nhanh nhất là 5 phút các bản ghi của bạn sẽ hoạt động.

Muốn thêm bản ghi mới thì click vào Thêm / cấu hình bản ghi cần thêm vào / click vào Lưu cấu hình để hoàn thành

Mẹo: Bạn sử dụng CMD ( trên window ) ping các record để xem tên miềm đã được cập nhật về IP mới hay chưa. Ví dụ: bạn trỏ IP của domain từ record A sang IP 163.44.192.252 thì sử dụng lệnh ping yourdomain khi thấy đã chuyển qua IP mới tức là hệ thống đã cập nhật IP mới cho bản ghi tền miền của bản.

– Cách liên kết 1 tên miền với dịch vụ lưu trữ web (hosting) là Trỏ IP ( mỗi nhà cung cấp hosting đều có một địa chỉ IP riêng để định dạng máy chủ trên internet, khi bạn mua hosting mới, họ sẽ cung cấp IP cho bạn để trỏ tên miền về IP về hosting), vd IP để trỏ về hosting bên Hostify là 163.44.192.252

Một số hướng dẫn cấu hình các bản ghi DNS nhanh.

Record A: Là một record căn bản và quan trọng, dùng để ánh xạ từ một domain thành dại chỉ IP cho phép truy cập website. Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống DNS.

 • Host: @, mail,….(@ thay cho giá trị rỗng)
 • Giá trị: [Nhập IP]
  • Ví dụ:

Record CNAME: để có thể khai báo bản ghi này, bắt buộc phải có bản ghi kiểu A.

 • Host: www, @,…(@ thay cho giá trị rỗng)
 • Giá trị: [Nhập tên host] (ví dụ: hostify.vn, hay @ cũng được…)
  • Ví dụ:

Record MX: Bản ghi này có tác dụng để nhận mail. Bản ghi MX không nhất thiết phải trỏ đến hosting-VPS-Server của người dùng. Nếu người dùng đang sử dụng dịch vụ mail của bên thứ 3 như Gmail thì cần sử dụng bản ghi MX do họ cung cấp.

 • Host: @ (@ thay cho giá trị rỗng)
 • Giá trị: [Nhập tên host] (ví dụ: mail.hostify.vn,….
  • Ví dụ:

Record TXT: Bản ghi được sử dụng để cung cấp khả năng liên kết văn bản tùy ý với máy chủ. chủ yếu dùng trong mục đích xác thực máy chủ với tên miền

Leave A Comment