1.   Cài đặt plugin Livechat vào trang WordPress 

Chuẩn bị: Tìm kiếm các plugin Live chat thích hợp để sử dụng (VD: Tidio Live Chat, Subiz…)

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Plugin (Gói mở rộng) -> Cài mới -> gõ tên plugin muốn sử dụng để tìm kiếm (VD: Tidio)

Bước 2: Ở plugin muốn cài đặt (Tidio), chọn Cài đặt -> Kích hoạt.

Sau khi kích hoạt xong, plugin mới cài đặt sẽ được hiển thị ở phần Plugin đã cài đặt và trên Menu

Bước 3: Click vào tên plugin (Tidio Chat) trên Menu, nhập địa chỉ email và nhấn Let’s go

            Việc cài đặt plugin vào WordPress đã hoàn tất, sau đó thiết lập tài khoản quản lý tùy theo plugin đã chọn

2.   Cài đặt plugin Thống kê truy cập vào trang WordPress

Chuẩn bị: Tìm kiếm các plugin Thống kê truy cập thích hợp để sử dụng (VD: WP Statistics…)

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Plugin (Gói mở rộng) -> Cài mới -> gõ tên plugin muốn sử dụng để tìm kiếm (VD: WP Statistics)

Bước 2: Ở plugin muốn cài đặt (WP Statistics), nhấp Cài đặt -> Kích hoạt

            Sau khi kích hoạt xong, plugin mới cài đặt sẽ được hiển thị ở phần Plugin đã cài đặt và trên Menu

            Click vào tên plugin (Statistics) trên menu, giao diện thống kê truy cập được hiển thị

Leave A Comment