31 Th10

Trong bài viết này HOSTIFY sẽ hướng dẫn bạn Cài đặt nút hotline vào trong website WordPress

Các bạn hãy thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin Buttonizer – Smart Floating Action Button

Đăng nhập vào trang quản trị WordPress –> Plugin –> Cài mới –> Nhập tên plugin vào “Buttonizer – Smart Floating Action Button” để tìm kiếm –> tới plugin đó nhấn cài đặt –> sau đó nhấn kích hoạt.

Bước 2: Mở Buttonizer – Smart Floating Action Button

Mở phần cài đặt của plugin ” Buttonizer – Smart Floating Action Button” : nhấn vào Buttonizer

Bước 3: Thiết lập GENERAL

Nhấn vào biết tượng cây viết trong new button –> chọn GENERAL

  • Button action : chọn Call action (phone nember)
  • Phone nember: nhập số điện thoại vào

Tiếp tục đổi tên cho new button : Tới LABER –> nhập tên vào ( vd: Hotline)

Bước 4: Thiết lập STYLE

Chọn vào phần STYLE

  • Button: để chọn màu background cho nút hotline
  • Icon: chọn Icon cho nút hotline vào SELECT ICON

Bước 6: Nhấn vào PUBLISH để hoàn thành

Leave A Comment