27 Th10

Như các bạn biết thì cộng đồng wordpress hiện nay rất lớn nên các plugin được cộng đồng viết cho wordpress cũng rất nhiều, và đa dạng, với chức năng thay đỗi đường dẫn đăng nhập và logo đăng nhập, thì ngoài cách chèn code thủ công như trên bạn vẫn có thể sử dụng plugin như bên dưới để làm.

Change WordPress Login Logo

Hướng dẫn đổi Logo đăng nhập trang WordPress

Logo WordPress trên trang đăng nhập
Logo trên trang đăng nhập đã thay đôi

Sử dụng Plugin Change WordPress Login Logo để thay đổi logo trang đăng nhập

Truy cập vào trang quản trị WordPress –> Plugin –> Cài mới –> nhập tên plugin vào để tìm kiếm –> Cài đặt –> sau đó nhấn kích hoạt.

Cài đặt plugin Change WordPress Login Logo
Kích hoạt plugin Change WordPress Login Logo

Vào phần Setting –> nhấn vào Logo Login

Mở cài đặt plugin Change WordPress Login Logo

Bước 3: Upload logo và đều chỉnh kích thước

  • Login Logo: Upload logo
  • Height: chiều cao
  • Wight: bề rộng

Sau khi thiết lập xong thì nhấn vào lưu thay đổi

Upload Logo và điểu chỉnh kích thước logo

Bước 4: Kiểm tra Logo đăng nhập

Truy cập vào trang đăng nhập WordPress để kiểm tra xem logo đã thay đổi chưa.

Logo trang đăng nhập WordPress

Leave A Comment