1. Ta vào CH Play để tải ứng dụng Outlook về máy. Mở app để bắt đầu cài đặt và thêm email

2. Thêm tài khoản email, chọn Tiếp tục

3. Chọn thiết lập IMAP hay POP3 theo nhu cầu sử dụng

4. Kết nối theo thiết lập đã chọn

Đặt tên hiển thị và mô tả email phục vụ cho công việc gi theo mong muốn.

Trong mục Máy chủ thư đến POP

  • Tên máy chủ POP: mail.hostify.site
  • Cổng: 993
  • Tên người dùng POP: tài khoản email bạn muốn thêm vào
  • Mật khẩu POP: mật khẩu tài email đang thêm.

Trong mục Máy chủ thư đi SMTP cũng thế nhưng ở phần Cổng: 465

Tương tự cho chọn thiết lập Kết nối IMAP.

5. Thêm thành công hiển thị giao diện tài khoản sử dụng

Leave A Comment